Pozvánka na valnou hromadu
Datum: 26.05.2017
Téma: Informace od fanklubu
Dovolujeme si tímto všechny členy fanklubu pozvat na jednání řádné valné hromady občanského spolku Fanklub HC Slavia Praha, která se bude konat ve středu 28.6.2017 od 18:00 v hotelu Slavia (Vladivostocká 10, Praha 10).

Tato valná hromada je nevolební.

 

Program valné hromady:

1.      1. Zahájení

2.      2. Schválení programu valné hromady

3.      3. Informace o činnosti spolku za uplynulý rok

4.      4. Prezentace výroční zprávy

5.      5. Prezentace výroční revizní zprávy dozorčí rady

6.      6. Diskuze

7.      7. Závěr

Předpokládaná doba trvání valné hromady 2 hodiny.

Prezence: 17:30 – 18:00 (oproti dokladu totožnosti). Nemůžete-li se dostavit osobně, máte možnost vystavit plnou moc k zastupování na valné hromadě. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

 

 

V souvislosti se zajištěním hladkého průběhu celé akce žádáme všechny členy o včasný příchod. Podmínkou účasti na valné hromadě je zaplacené členství ve Fanklubu HC Slavia Praha na sezonu 2016/2017. Všem, kteří chtějí uhradit členství na danou sezonu až na místě, doporučujeme ve vlastním zájmu dorazit v patřičném časovém předstihu, platba po začátku valné hromady již nebude akceptována a účast nebude možná.

 

Drobné občerstvení bude připraveno na náklady Fanklubu HC Slavia Praha.

 

Pokud máte zájem zařadit vlastní bod jednání do programu valné hromady, pište vedení Fanklubu HC Slavia Praha prostřednictvím e-mailu nebo facebooku, o zařazení Vašeho bodu na program bude hlasováno při hlasování o programu.

 

Za Fanklub HC Slavia Praha

 

Miloslava Cihlářová

 

předseda spolkuTento článek najdete na Fanklub HC Slavia Praha
http://www.sesivani.com

Adresa tohoto článku je:
http://www.sesivani.com/modules.php?name=News&file=article&sid=831