Login

Přezdívka
Heslo
Ještě nemáte svůj účet?
Můžete si jej vytvořit zde.
Zapoměl(a) jste heslo?

Aktuální výjezd

Žádný výjezd není naplánován.

Návštevnost

Právě je 106 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde
Informace od fanklubu Zápis z valné hromady
14.09.2018 | fanklub | 1998x zobrazeno | Skóre: 3

20.6.2018 proběhla v hotelu Slavia řádná valná hromada fanklubu. Zde vám z ní přinášíme zápis.


Datum konání: 20.6.2018

 

Místo konání: Hotel Slavia, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10

 

Přítomní členové Představenstva a Dozorčí rady:

Představenstvo (v abecedním pořadí):

Blažekovič David, nar. 23. 4. 1997, bytem Vršovická 918, Praha 10, člen představenstva zapsaného spolku

Miloslava Cihlářová, nar. 4.8.1959, bytem Tvrdého 642, Praha 9, předsedkyně zapsaného spolku

David Šafus, 7.5.1993, V Cestách 1100, Šestajovice, místopředseda zapsaného spolku

 

Dozorčí rada (v abecedním pořadí):

Jana Kafková, 20. 9.1960, Nad Pískovnou 1671/40, Praha 4, členka dozorčí rady zapsaného spolku

Jaroslav Němec, nar. 04. 01.1951, bytem Jílovská 1165, Praha 4, předseda dozorčí rady zapsaného spolku

Petr Špírek, 14. 04.1979, Kloknerova 2214/6, Praha 4, člen dozorčí rady zapsaného spolku

 

Zapisovatelka: Jana Kafková

 

 

Program valné hromady:

 

1. Zahájení

2. Schválení programu VH

3. Informace o činnosti sdružení za uplynulý rok

4. Prezentace výroční zprávy

5. Prezentace výroční revizní zprávy dozorčí rady

6. Schválení volební komise

7. Prezentace kandidátů na pozici v představenstvu a v dozorčí radě

8. Volba nového představenstva a dozorčí rady na nové volební období

9. Diskuze

10. Závěr

 

1. Zahájení

Vedení Valné hromady (dále jen VH) se ujala Miloslava Cihlářová, předsedkyně představenstva spolku

v 18.00 hod.

Na VH se dostavilo 24 členů, z toho byli 3 členové v zastoupení pomocí plné moci a v průběhu VH přišel 1 člen, tzn. že celkem bylo přítomno 25 členů z 61 - Valná hromada byla usnášení schopná. Seznam zúčastněných členů a plné moci jsou uvedeny jako příloha zápisu.

Dále se VH zúčastnili 3 hosté

 

VH se jako hosté zúčastnili p. Pitter Vladimír (majitel HCS) a p. Říha Miloš ml. (trenér HCS)

* p. Pitter seznámil přítomné s vývojem vlastnictví HCS od doby jeho vstupu do Slavie, kdy bylo sedm akcionářů, do současnosti, kdy je majitelem s 99,9 % akcií a 0,1 % vlastní SK Slavia

* současný stav vidí jako možnost “restartu” HCS, tým by měli tvořit převážně mladí odchovanci, pro které je to velká výzva a možnost zapojit se do A týmu

* vyjasnění majetkové struktury by mohlo napomoci při jednání s novými i staronovými sponzory

* požádal o součinnost FK a všechny fans o podporu novému týmu, který by se měl stabilizovat a který bude bojovat o co nejlepší umístění, návrat do extraligy zůstává cílem, na který si ale budeme muset několik let počkat

* p. Říha ml. navázal na jeho slova s tím, že výhoda HCS budou mladí odchovanci a stabilní tým, touha hrát za HCS a ukázat se v nejlepším světle

 

2.Schválení programu VH

Valná hromada odsouhlasila jednomyslně navrhovaný program.

 

3. Informace o činnosti sdružení za uplynulý rok

Předsedkyně spolku informovala VH o činnosti spolku v období 2017/2018 - jak o celoroční práci představenstva a dozorčí rady, tak i s jednotlivými akcemi, které spolek pořádal v průběhu celé sezóny.

 

4. Prezentace výroční zprávy

VH byla předložena výroční zpráva, která shrnula fungování zapsaného spolku a jeho hospodaření v uplynulém roce (včetně porovnání s roky předešlými). Předsedkyně představenstva prezentovala výsledky uveřejněné ve výroční zprávě, Valná hromada měla možnost do výroční zprávy nahlédnout.

 

5. Prezentace výroční revizní zprávy dozorčí rady

Výroční zprávu Dozorčí rady (dále jen DR) prezentoval její předseda Jaroslav Němec. DR ve složení Jaroslav Němec, Petr Špírek a Jana Kafková přezkoumala řádnou účetní závěrku zapsaného spolku za období končící 31. 12. 2017. Konstatuje, že účetnictví bylo vedeno průkazným způsobem, v souladu s obecně závaznými předpisy upravujícími účetnictví neziskových organizací a v souladu se stanovami zapsaného spolku.

 

6. Schválení volební komise

VH jednomyslně odsouhlasila volební komisi ve složení (v abecedním pořadí):

Chroustová Eliška, Vlasáková Jitka a Vocel Jan

 

7. Prezentace kandidátů na pozici v představenstvu a v dozorčí radě

Vzhledem k tomu, že členové představenstva i dozorčí rady kandidovali ve stejném složení, navrhnul člen DR Špírek Petr, aby se hlasovalo aklamací – návrh byl jednomyslně přijat

Kandidáti na pozici v představenstvu (v abecedním pořadí) – Blažekovič David, Cihlářová Miloslava, Šafus David

Kandidáti na pozici v dozorčí radě (v abecedním pořadí) – Kafková Jana, Němec Jaroslav, Špírek Petr

 

8. Volba nového představenstva a dozorčí rady na nové volební období

Představenstvo bylo jednomyslně schváleno v navrhovaném složení, tj. Blažekovič David, Cihlářová Miloslava a Šafus David

Dozorčí rada byla jednomyslně schválena v navrhovaném složení, tj. Kafková Jana, Němec Jaroslav, Špírek Petr

 

9. Diskuze

Diskuze probíhala průběžně

 

10. Závěr

Valná hromada byla ukončena ve 20.10 hod.

 

 

Zápis zapsala: Jana Kafková

Bez komentáře | Přihlásit se
Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrujte se

Příbuzné odkazy

Více článků z kategorie Informace od fanklubu

Nejčtenější článek z kategorie Informace od fanklubu:
XII. sraz hokejových fanoušků

Hodnocení příspěvku

Průměrné hodnocení: 3
Počet hlasů: 1


Najdete si čas a hlasujte pro tenhle příspěvek:
Excelentní
Velice dobrý
Dobrý
Obyčejný
Špatný