Login

Pezdvka
Heslo
Jet nemte svj et?
Mete si jej vytvoit zde.
Zapoml(a) jste heslo?

Aktuln vjezd

dn vjezd nen naplnovn.

Nvtevnost

Prv je 95 nvtvnk() a 0 uivatel() online.

Jste anonymn uivatel. Mete se zdarma registrovat kliknutm zde

Diskuze

339 koment | Pihlsit se | Vyhledn
Nen povoleno poslat komente anonymn, prosm registrujte se
sild | 19.12.14 10:34

Ahoj , vypnutí diskuzního fóra absolutn nechápu. Od toho je diskuze , e nkdo chválí nkdo peskuje. Tak a si tam dají záloku "anální alpinismus" a me se tám psát jen samá chvála... no nic. Hlavn aby se nám Slávka rozehrála. Nechci letos zaít bará.

Jimar | 19.12.14 10:33
Reakce pro: Raiden_cz(18.12.14 17:43)

Ano, i toto se ešilo na DF.

dm52 | 18.12.14 22:55

Jinak na oficiálních stránkách u v záloce fanoušci zmizel link na diskuzní fórum. Take ono to s tme tech. dvodame nebude zas a tak moc pravda. Ani FÚTI (pro mladší Federální úad pro tisk a informace, neboli obyejný cenzurní úad ped r. 1989) by se nemusel stydt.

dm52 | 18.12.14 22:51

Co íkáte na angaování trenéra Gregora? Snad to manaft nakopne a po pestávce se rozjedou.

Raiden_cz | 18.12.14 17:43

Jinak sem schváln brouzdal v obchodním rejstíku a co nevidím Benýšek je poád len pedstavenstva take bh ví jak to s tím jeho podílem bylo dneska u nejde vit niemu

dadana | 18.12.14 17:34

e z technických dvod nefungovalo? Pro lou? Od tý doby co odešel Rika,jde to ke dnu. Ví bh,co za tím je. Je mi z toho všeho hodn smutno.

druss | 18.12.14 16:03
Reakce pro: Jekyl(18.12.14 15:43)

Tohle beru jako hodn nešastné, Pitter si tím u fanoušk opravdu nepolepší. Zajímalo by m, co od fungování fóra ekal - e se tam budou lidi bavit o pstování okurek? Vzhledem k tomu, kde jsme v tabulce, bylo podle m fórum ješt v mezích. Jo, obas nkdo do Pittera zaryl u trochu pes áru, ale ádnou normou to nebylo. Pitterovi vdíme za to, e Slavia u loni nešla do kytek, ale peci to neznamená, e mu budou všichni nadosmrti vdní a odpustí mu cokoliv...

Jekyl | 18.12.14 15:43
Reakce pro: Raiden_cz(18.12.14 15:35)

Jojo, zajímavá odpovd. Hlavn m dostává to zdvodnní. Pokud vím, tak se nadávalo akorát na Lubinu a semtam na Pittera (ovšem tam to bylo bez jakýchkoliv vulgarit). Hrái se samozejm kritizovali, ale to je snad normální, od toho forum je. No a nadávky na marketing? To u je skuten vrchol. Marketing na foru vesms hodnotil jen ten Vocel a to pouze do doby, ne ho blokli :D

Nejvíc m štve, e z nás dlaj blbce v tom smyslu, e prý šlo o systémovou chybu a a poté se domluvili, e nic obnovovat nebudou. To jsou kecy. Normáln to hned zazdili a pak si nechali as na zamínku odvodnní. Na Slavii nikdo nechodí, výsledky stojej za hovno (tady snad mu ne? :) ) a oni udlaj ješt takovouhle ptákovinu. (Na kterou maj ale samozejm právo).

Raiden_cz | 18.12.14 15:35
Reakce pro: dadana(18.12.14 12:01)

"Diskusní fórum nefungovalo z technických dvod, po zváení jsme se ale rozhodli dále jej neobnovovat, vzhledem k nevhodným komentám, a u na hráe, vedení, marketing, které se na diskusním fóru objevovaly. Pro komunikaci s klubem je dále moné vyuívat sekci Ptejte se, kde budou všechny slušné a podepsané dotazy zodpovzeny." Oficiální vyjádení pana Mezlíka

Raiden_cz | 18.12.14 15:07

Cenzura jak v Orwellovi... 

dadana | 18.12.14 12:01

Take oni zrušili na oficiálnách stránkách DF a nejou schopni se k tomu vyjádit a lou. To jsou šmejdi,kam to ta hokejová Slávia spje.....

ZUM | 16.12.14 11:39

Aha, tak proto se nemohu na ofic. fórum proboxovat, od verejška hledám chybu na svém PC a pitom závada není na mém "pijímai"...e by trest nkolika nevychovaným fandm za jejich vytrvalou kritiku toho páchnoucího odorantu na stídace, která bude po nm ješt dlouho smrdt?...

dm52 | 16.12.14 09:54

Váení, nešlo by pokraovat ve zrušeném diskuzním fóru na oficiálních stránkách hc-slavia tady?

Sundance | 15.12.14 20:51

vypada to, ze i HCS prikrocila k vypnuti fora na svych strankach - bude nutno prenest diskuzi sem

druss | 22.09.14 20:35
Reakce pro: Alda(22.09.14 16:46)

Jak stálo i na verejším choreu, není to o té jedné nehod (to k tomu, e pochybil a byl potrestán - i kdy o výši trestu si myslím svoje). Dvody, pro nám Lubina vadí, jsme hned po jeho jmenování sepsali v petici, kterou podepsalo tém 700 lidí. http://www.petice24.com/forum/91142 [www.petice24.com] Jeho chování jsme odsuzovali u bhem jeho angamá v Komet Brno http://www.paliol.com/foto/2010_02_02_hc_slavia_hc_brno/img_1131.jpg [www.paliol.com]
Toho, e sponzorujete Slavii si váím. My toho pro Slavii dláme taky hodn. Organizujeme výjezdy, pipravujeme chorea, vytváíme atmosféru v hale. Mnozí z nás chodili na Slavii ješt v dob, kdy jsme si o prvním titulu nechávali jen zdát. Slavia pro nás není jen zábava, je to bez nadsázky velká ást našeho ivota. I proto se ozveme, kdy se ve Slavii dje nco, co se nám nelíbí. Stejn jako jsme se ozvali v minulé sezón proti krokm pana Benýška.

Navíc si dovolím podotknout, e zrovna ti fanoušci, co protestují, fandí z celé haly nejhlasitji. Necháváme na kadém zápase hlasivky, proti Lubinovi se protestuje "jen" transparenty nebo triky. Ve srovnání s protesty proti Strakovi ve fotbalové Slavii má Lubina na práci naprostý klid. Taky bych na Slavii rád vidl 10tisíc fanoušk. Nemyslím si ale, e zanou chodit kvli tomu, e protesty pestanou.

Alda | 22.09.14 16:57
Reakce pro: smutny_slavista(09.04.14 08:24)

Nezlobte se na m, ale vy chcete aby se Slavia vrátila do Edenu, kde není zázemí, parkování, .... Prodala všechny hráe kteí nebydlí na Praze 10 a za sponzory si vybrala jen firmy se sídlem na Praze 10??? Víte, ono si dnes sponzory nevybíráte, ale horko tko je sháníte. Toti sponzorství je akt, kde nkdo jiný si vyndá svoje vydlané peníze z kapsy a poskytne je nkomu jinému, aby za n mohl nakoupit hokejky, hráe, výstroj,... No a ono vlastnit hokejový klub není a tak moc výdlený business jak si myslíte. Mete se klidn podívat na výsledky hospodaení klub. 

A kdy jsme u toho, a budete sledovat fotbalovou ligu mistr, mete se zajímat o to, z jaké zem jsou majitelé anglických i španlských tým. Take dokud vlastní Slavii ech, který chce aby Slavia vyhrávala, já jsem maximáln spokojený a smutný jsem jen z toho, jak fanoušci momentáln 6. týmu extraligy hledají záminku si stovat. "ivot se mní, Slavia v srdci zstává". 

A mimo jiné, kdy si pan Pittera jde zahrát hokej, tak nosí Slavistický dres se jménem ika. Abyste vdl, jak moc ho (ne)zajímá hokej a jak moc fandí Pardubicím :-))))))

Alda | 22.09.14 16:46

Váení spolufanoušci, ji nkolik týdn se snaím pochopit, pro se snaíte napadat pana Lubinu. Pochybil, odpovdné orgány ho potrestaly a ivot jde dál. Kdo vám (organizátorm akce) udlil právo nkoho soudit?? 

Jsem hrdým sponzorem Slávie. Take mimo vstupenek jsem dal klubu peníze na výplaty hrá a trenér. A pesto nemám pocit, e bych nkoho mohl soudit. 

Já bych chtl vidt na hokeji 10tis slušne fandících fanoušk na kadý zápas v trikách "já a moje rodina fandíme Slavii". 

Omlouvám se všem, kterých jsem se dotknul, ale fanoušek fandí. Zatím vidím jen to, e Lubina dlá maximum pro to, aby Slavia vyhrávala. S Pepou Beránkem jsou perfektní dvojice, která ordinuje nebojácný útoný hokej. A i kdy se to v nedli nepovedlo, výkon to byl koukatelný. 

ZUM | 09.04.14 08:45

Tak u mi  na oficiální fóru vkládání píspvk zase funguje...

ZUM | 09.04.14 08:40

NA DISKUZNÍM FÓRU HC MI SYSTÉM NEDOVOLÍ VLOIT PÍSPVEK, STÁLE OPAKUJE, E NEJSEM PIHLÁŠENÝ A PO PIHLÁŠENÍ SE TO OPAKUJE!!! E BY CENZURA???.

Odpovídám na píspvek drusse:

Sleduj, sledujte (sledujeme všichni), mete oslovit Vladimíra Pittera aspo v tom smyslu, jestli má zájem pednostn odkoupit uvolnné podíly v HC, jestli ne, zda i on rezignuje nebo zstane a co zamýšlí. A nic nemete zkazit, kdy oslovíte Ru (to mlo být u vera), v mi, udlá mu to radost a meme se dozvdt informace, které nkteré spekulace vyjasní... 

smutny_slavista | 09.04.14 08:24
Pátelé, ve Slavii jsem proil od svých pti let mnoho krásných chvil, mj dda a otec také. Vzpomínám na na staré vedení, pány Baráka, íka, Kotoue, pozdji Tvrdého, a na trenéra Zbyka Zavadila (vychoval mnoho dobrých hokejist). To vše byli ohromní "srdcai", Slávisti. Pak pišla nová doba, Slavie se dostala do extraligy a vše vypadalo náramn. S píchodem sponzor se dostavilo i nkolik skvlých úspch. Postupem asu sponzoi odcházeli a mnilo se vedení a já nabyl dojmu, e z naší milované Slávie se stala tak trochu "dojná kráva". Nechci se rozepisovat, slova jsou k niemu, Slávii z problém nevyvedou. Pemýšlím, jak z této šlamastiky ven. Mám dojem, e Slávii mohou pomoci "Slávisti srdcai", tedy ti, kteí ve Slavii proili nkolik let. Uvidíme, co následující dny pinesou.
A ješt jedna poznámka. Vbec se nedivím, kam a byl klub doveden lidmi, co ke Slavii ádný vztah nemají a povaují vynikající jméno klubu za nástroj svého byznysu. Generální partner klubu - Bestsport? Smji se, tato spolenost s pádem Hušáka v Sazce mla být zlikvidována. Hlavní partner Remoex? Pardubická reklamní agentura, další partner Stída sport - pardubická obchodní firma. Minoritní vlastník - firma Merit Invest? Firma ovládaná panem Vladimírem Pitterem, mimo jiné pedseda pedstavenstva Fotbalového Klubu Pardubice, a.s. A aby tch Pardubiák nebylo málo, do toho nám do klubu pibyl další - pan Lubina. :-((( Pátelé, vrní Slávisté. Není v našem milovaném klubu tch Pardubiák njak moc? To peci není náhoda. Bylo by dobré je poslat zpt, do msta perníku. Jestli to s hokejem myslí dobe, nech "pomáhají" pardubickému hokeji.
Za obsah komente zodpovd jeho autor.

Prvn strnka Pedchoz strnka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nasledujc strnka Posledn strnka (Zobrazeno 20 poloek z 339)